2 Werkboeken voor beginners

Werkboek 1 voor beginnende schakers in groepen 345 bevat 60 pag’s met oefeningen van de loop van de stukken tot en met schaakmat. Werkboek 2 gaat verder met pat en eindigt met dubbele aanval.

De nieuwe lesmethode voor beginnende schakers op de basisschool (vanaf groep 3) bestaat uit 2 werkboeken.

1: Werkboek 1 is voor beginners in groepen 3, 4, en 5 (5-9 jaar) van de basisschool. Werkboek 1 bevat 60 pagina’s met oefeningen vanaf de loop van de stukken tot en met schaakmat. Dit Werkboek hebben we in januari 2018 uitgebracht.

2: Werkboek 2 van de lesmethode Schaken op de basisschool is sinds begin maart 2019 beschikbaar. Werkboek 2 gaat verder waar Werkboek 1 eindigt. Het bevat 60 pagina’s met oefeningen vanaf pat tot en met dubbele aanval. Het Werkboek is bedoeld voor kinderen in groepen 4-7 (6-11 jaar) van de basisschool.
In Werkboek 2 introduceren we de Schaakhavik. De Schaakhavik stimuleert de kinderen om eerst goed te kijken voordat je een zet doet.

Beide werkboeken vormen een drieluik met de gratis uitgeschreven lessen voor de trainer en de database met schaakspelletjes. Een compleet lespakket waarmee je als schaaktrainer of schaakleerkracht direct aan de slag kunt.

Er volgen nog 2 werkboeken. Elk werkboek bevat voldoende onderwerpen en oefeningen voor 1 schooljaar of schaakseizoen, zodat de lesmethode uiteindelijk uit 4 jaargangen bestaat.

Nieuwsgierig naar de inhoud van de werkboeken?

Bestellen

U kunt Werkboek 1 en Werkboek 2 bestellen.

  • Bestel 5 exemplaren voor 8,90 euro per werkboek. De totale prijs bedraagt dan 44,50 euro, inclusief 9% BTW en verzendkosten.
  • De prijs voor 1 exemplaar van het werkboek bedraagt 13,90 euro, inclusief 9% BTW en verzendkosten.

Meer informatie

Opbouw Werkboeken Schaken op de basisschool

Werkboek 1 bevat 17 lessen met een afgebakend onderwerp en 4 herhalingslessen. Werkboek 2 bevat 18 lessen en 5 herhalingslessen. Elke les behandelt een nieuw onderwerp of herhaalt en verdiept het onderwerp van de vorige les. Een les in het werkboek sluit volledig aan op de corresponderende uitgeschreven les voor de schaaktrainer.

Inhoudsopgave Werkboek 1
> Inhoudsopgave Werkboek 2
> Les 1: De beginstelling, de Toren en de Loper (pdf)

Het werkboek is veel meer dan een verzameling van schaakopgaven, geordend per onderwerp. De verschillende kenmerken van het werkboek helpen de kinderen om beter te leren schaken en helpen de trainer om betere trainingen te verzorgen. Hieronder beschrijven we kort enkele kenmerken. Een uitgebreide beschrijving van het werkboek staat op onze website.

Grote variatie aan opdrachten

De opdrachten in een les zijn verschillend van aard en benaderen het onderwerp van een les steeds via een nieuwe invalshoek. Dat zorgt niet alleen voor variatie in de oefeningen, maar het verdiept ook de kennis en het begrip van het onderwerp.

Herhalingslessen

Om de zoveel lessen maken we een pas op de plaats. We herhalen de onderwerpen van de voorgaande lessen, met nieuwe opgaven en spelletjes. Dit zijn de P-lessen (Pas-op-de-plaats-lessen). Afhankelijk van de voortgang van de kinderen besluit je als trainer om geen, 1 of meerdere trainingen aan een P-les te besteden. Bij jonge kinderen besteed je tot 3 trainingen aan een P-les. Bij iets oudere en bij snelle kinderen is 1 herhalingsles misschien al voldoende.

Gewone en extra uitdagende opdrachten

Naast de opdrachten voor iedereen bevat het werkboek ook extra uitdagende opdrachten. Deze opdrachten bieden extra uitdaging voor de snelle kinderen. Bijkomend voordeel is dat de trainer beter om kan gaan met niveauverschillen in een groep.

Verwijzing naar schaakspelletjes om te oefenen

Veel spelen is de basis van onze lesmethode. Elke les spelen de kinderen schaakspelletjes die zijn toegespitst op de leerdoelen van die les.
In het werkboek staan op de eerste bladzijde van elke les suggesties voor spelletjes. Deze (en meer) suggesties staan ook in de uitgeschreven lessen.

In de Database Schaakspelletjes vind je de spelregels van de spelletjes. De nummers in het werkboek corresponderen met de nummers in de database.
Ben je voor een onderwerp op zoek naar nog meer spelletjes? Zoek dan in de Database op thema.

Database met schaakspelletjes.

Het gebruik van taal verdiept de kennis

Kinderen leren op heel verschillende manieren. Sommige kinderen zijn heel gevoelig voor beelden. Andere kinderen zijn gevoeliger voor woorden. In onze lessen en in het werkboek bieden we beide vormen aan. Het combineren van beide vormen zorgt voor verdere verdieping van de kennis bij de kinderen.

  • Het werkboek bevat diverse quizvragen die de kinderen uitdagen om zelf hun kennis te verwoorden. Bespreek ze samen. Kinderen vanaf groep 4 kunnen de antwoorden ook in het werkboek opschrijven.
  • Diverse schaakregels zijn ook in tekst (of in een combinatie van beeld en tekst) in het werkboek opgenomen. Soms als korte uitleg, soms in de vorm van een checklist, soms in een opgave. Neem de teksten samen door. Kinderen vanaf groep 4 kunnen ze zelf lezen. De teksten zijn ook behulpzaam voor de ouders. Zo kunnen ze samen met de kinderen de les thuis nog eens doornemen.
  • Sommige opdrachten gebruiken taal, of een combinatie van beeld en taal, om de kennis van de kinderen te toetsen.

Uitgeschreven lessen voor de schaaktrainer

Bij de werkboeken horen de uitgeschreven lessen voor de schaaktrainer. Elke les heeft als vaste onderdelen instructie, oefeningen en schaakspelletjes en is geschikt voor een training van 1 uur tot 5 kwartier. De schaaktrainer of leerkracht kan er meteen mee aan de slag!

De lessen bieden ook tips voor de trainers en ze verwijzen naar de werkboeken voor de opdrachten en de Database Schaakspelletjes voor de spelregels van de schaakspelletjes.

De uitgeschreven schaaklessen kunnen de trainers en de ouders gratis downloaden

SamenSchaken

SamenSchaken wil alle kinderen laten kennismaken met het schaakspel. Dat doen we door het geven van schaaktrainingen op scholen in Utrecht, het opleiden van schaaktrainers en het ontwikkelen van nieuwe lesmethoden voor jonge kinderen. Ook verzorgen we extra trainingen voor gevorderde jonge clubschakers.

> Website SamenSchaken

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *